Dokumenty

Pozemkové spoločenstvo URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s, bolo dňa 12. 9. 2013 zaregistrované na OKRESNOM ÚRADE TRENČÍN pozemkový a lesný odbor pod číslom R-60/TN ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Zhromaždenie


2023

Zápisnica zo Zhromaždenia 2023.pdf
Správa mandátovej komisie.pdf
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2022.pdf
Správa dozornej rady 2022.pdf
Správa nájomcu a lesného hospodára 2022.pdf
Správa poľovníckej organizácie Opátová 2022.pdf

2022

Zápisnica zo Zhromaždenia 2022.pdf
Uznášaniaschopnosť 2022.pdf
Správa mandátovej komisie.pdf
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2021.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2021.pdf
Správa lesného hospodára 2021.pdf
Správa dozornej rady 2021.pdf
UZNESENIE 2022

2021

Valné zhromaždenie 2021.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2021.pdf
Správa mandátovej komisie.pdf
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2020.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2020.pdf
Správa lesného hospodára 2020.pdf
Správa dozornej rady 2020.pdf
UZNESENIE 2021

2020

Valné zhromaždenie 2020.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2020.pdf
Mandátová Komisia.png
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2019.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2019.pdf
Správa lesného hospodára 2019.pdf
Správa dozornej rady 2019.pdf
UZNESENIE 2020

2019

Valné zhromaždenie 2019.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2019.pdf
Správa o činnosti.pdf
Správa o hospodárení.pdf
Správa Nájomcu a lesného hospodára.pdf
Správa DR.pdf
UZNESENIE 2019

2018

Predaj Sihoť.pdf
Správa lesného hospodára.pdf
Správa o činnosti.pdf
Správa o hospodárení.pdf
Správa DR.pdf
UZNESENIE 2018
Nehnuteľnosti Urbáru 2018

2017

Správa o činnosti výboru 2016.pdf
Správa o hospodárení za rok 2016.pdf
Správa lesného hospodára a nájomcu lesov 2016.pdf
Správa dozornej rady za rok 2016.pdf

2015

Správa o činnosti výboru 2015.pdf
Správa o hospodárení za rok 2015.pdf
Správa dozornej rady za rok 2015.pdf
Uznesenie za rok 2015.pdf

2014

Správa o hospodárení rok 2014.pdf
Návratka pre určenie bankového účtu.pdf
Správa DR za rok 2014.pdf
Správa výboru za rok 2014.pdf
Súvaha - informatívna 2014.pdf
Výkaz ziskov a strát - informatívny 2014.pdf

2013

Správa_o_činnosti_2013.pdf
Hospodárenie_2013.pdf
Správa_dozornej_rady_2013.pdf

Stanovy spoločenstva

Urbár Kubrá-Trenčín, p. s, má stanovy, ktoré boli schválené na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2013
Stanovy spoločenstva.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda,
prípadene 0903 460 181
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk

Úradné hodiny:
každý prvý piatok v mesiaci 16:00 - 17:00 hod.
(po telefonickom dohovore)