Aktuálne oznamy

Urbársky dom inzerát

Objednávka miestnosti.pdf
Usporiadanie stolov.pdf


Valné zhromaždenie 2020

Valné zhromaždenie 2020.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2020.pdf
Mandátová Komisia.png
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2019.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2019.pdf
Správa lesného hospodára 2019.pdf
Správa dozornej rady 2019.pdf
UZNESENIE 2020

Informácia z výboru 2020

10. zasadanie výboru 2020.pdf
9. zasadanie výboru 2020.pdf
8. zasadanie výboru 2020.pdf
7. zasadanie výboru 2020.pdf
6. zasadanie výboru 2020.pdf
5. zasadanie výboru 2020.pdf
4. zasadanie výboru 2020.pdf
3. zasadanie výboru 2020.pdf
2. zasadanie výboru 2020.pdf
1. zasadanie výboru 2020.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk