Aktuálne oznamyPozvanka_na_ODL_zhromazdenie_2020.pdf

Urbársky dom inzerát

Objednávka miestnosti.pdf
Usporiadanie stolov.pdf


Valné zhromaždenie 2019

Valné zhromaždenie 2019.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2019.pdf
Správa o činnosti.pdf
Správa o hospodárení.pdf
Správa Nájomcu a lesného hospodára.pdf
Správa DR.pdf
UZNESENIE 2019

Informácia z výboru 2020

7. zasadanie výboru 2020.pdf
6. zasadanie výboru 2020.pdf
5. zasadanie výboru 2020.pdf
4. zasadanie výboru 2020.pdf
3. zasadanie výboru 2020.pdf
2. zasadanie výboru 2020.pdf
1. zasadanie výboru 2020.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk