Aktuálne oznamy

Ponuka

Urbársky dom inzerát

Objednávka miestnosti.pdf
Usporiadanie stolov.pdf


Valné zhromaždenie 2022

Zápisnica zo Zhromaždenia 2022.pdf
Uznášaniaschopnosť 2022.pdf
Správa mandátovej komisie.pdf
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2021.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2021.pdf
Správa lesného hospodára 2021.pdf
Správa dozornej rady 2021.pdf
UZNESENIE 2022

Informácia z výboru 2022

12. zasadanie výboru 2022.pdf
11. zasadanie výboru 2022.pdf
10. zasadanie výboru 2022.pdf
9. zasadanie výboru 2022.pdf
8. zasadanie výboru 2022.pdf
7. zasadanie výboru 2022.pdf
6. zasadanie výboru 2022.pdf
5. zasadanie výboru 2022.pdf
4. zasadanie výboru 2022.pdf
3. zasadanie výboru 2022.pdf
2. zasadanie výboru 2022.pdf
1. zasadanie výboru 2022.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk