Aktuálne oznamy

Ponuka

Urbársky dom inzerát

Objednávka miestnosti.pdf
Usporiadanie stolov.pdf


Valné zhromaždenie 2024

Zápisnica zo Zhromaždenia 2024.pdf
Správa mandátovej komisie z Valného zhromaždenia 2024.pdf
Správa o čínnosti Urbáru Kubra 2024.pdf
Správa o hospodárení 2023.pdf
Správa o hospodárení 2023.pdf
Správa o hospodárení na lesnom majetku 2023.pdf
Správa dozornej rady za rok 2023.pdf
Uznesenie z Valného zhromaždenia 2024.pdf

Informácia z výboru 2024

5. zasadanie výboru 2024.pdf
4. zasadanie výboru 2024.pdf
3. zasadanie výboru 2024.pdf
2. zasadanie výboru 2024.pdf
1. zasadanie výboru 2024.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda,
prípadene 0903 460 181
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk

Úradné hodiny:
každý prvý piatok v mesiaci 16:00 - 17:00 hod.
(po telefonickom dohovore)