Aktuálne oznamy

Urbársky dom inzerát

Objednávka miestnosti.pdf
Usporiadanie stolov.pdf


Valné zhromaždenie 2019

Zápisnica zo Zhromaždenia 2019.pdf
Správa o činnosti.pdf
Správa o hospodárení.pdf
Správa Nájomcu a lesného hospodára.pdf
Správa DR.pdf
UZNESENIE 2019

Informácia z výboru 2019

6. zasadanie výboru 2019.pdf
5. zasadanie výboru 2019.pdf
4. zasadanie výboru 2019.pdf
3. zasadanie výboru 2019.pdf
2. zasadanie výboru 2019.pdf
1. zasadanie výboru 2019.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk